2018Q4

Financial Statement 4th Quarter 2018

2018 Annual

Annual Financial Statement 2018

2019Q1

Financial Statement 1st Quarter 2019

Q22019

Financial Statement 2nd Quarter 2019

Q32019

Financial Statement 3rd Quarter 2019

Q42019

Financial Statement 4th Quarter 2019

Annual2019

Annual Financial Statement 2019

Q12020

Financial Statement 1st Quarter 2020

Q22020

Financial Statement 2nd Quarter 2020